Mở tài khoản nhanh trên sàn FBS

BƯỚC 1: Đăng ký tại link https://fbs.com/cabinet/registration/trader

Bấm “Mở tài khoản

BƯỚC 2: Điền email và họ tên bạn muốn dùng để đăng kí tài khoản→ “Đăng kí làm trader

BƯỚC 3: Xác nhận email đăng kí

Bạn có thể tìm thấy password trong email đăng kí gửi từ FBS.

Lưu ý: Password chỉ được xem trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi đăng kí. Do đó, bạn nên đổi mật khẩu luôn đi cho chắc nhé!

Kiểm tra Email của bạn, xác nhận “Confirm email” và đăng nhập vào tài khoản FBS của bạn

BƯỚC 5: Xác nhận lại thông tin hệ thống đã cập nhật cho bạn. Sau khi xác nhận chính xác thì Vào khu vực cá nhân

BƯỚC 6: Nhấp vào xác minh số điện thoại

BƯỚC 7: Nhập số điện thoại của bạn (bỏ số 0)

BƯỚC 8: Xác minh danh tính của bạn, nhập đầy đủ và chính xác thông tin của bạn vào những ô trống

BƯỚC 9: Nhấp vào “Mở tài khoản” để bắt đầu tạo một giao dịch mới

Chúc các bạn thành công!